Skip to main content

För att lyckas med avtagbar protetik finns det ingen väg runt detta. Idag görs det inte lika många helproteser som förr. När man gör ett hantverk allt mer sällan så är det såklart svårt att få flyt i arbetet, menar tandtekniker Pia Wermelin. Vad som skiljer dåtid från nutid, enligt hennes erfarenhet är att bettregistreringen med bitschablon har kommit i skymundan. Gäller såväl helprotes som partiell protetik.

Läs mer >>