Skip to main content

ISO

Vi är certifierade enligt ISO 13485 som är speciellt anpassat för medicintekniska produkter.

certificate

Villkor

Garanti

Vi har 2 års garanti på fast protetik och 1 års garanti på avtagbar protetik. Det innebär att vi gör om vårt arbete kostnadsfritt vid material-, eller konstruktionsfel. Övriga behandlingskostnader ersätts ej. Om eventuella fel upptäcks ska dessa meddelas inom 2 veckor. Garantin gäller ej normalt slitage. För att detta ska gälla vill vi ha det reklamerade arbetet i retur. Sun Dental laboratories AB tar ej ansvar för produkten om påverkan skett på produkten efter frisläppandet.

Betalning

Betalning sker antingen för varje enskild faktura eller med samlingsfaktura. Vid betalning av enskild faktura gäller 30 dagar. Månadsfakturan som skickas ut i början av varje månad betalas den 25:e. Lagstadgad dröjsmålsränta är 8%. Vid fast protetik är arbetet godkänt först när det är cementerat. Vid avtagbar protetik godkänns arbetet vid utlämning.

Övrigt

Sun Dental laboratories AB förbehåller sig rätten att ändra priser kontinuerligt. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar från våra underleverantörer. Andra villkor kan gälla i landstingens upphandlingar. I de totalpriser som anges väljer Sun Dental komponenterna och då ingår de i priset. Övriga komponenter debiteras separat. Vi ska ha möjlighet att justera arbetet innan det skickas till annan leverantör.

Integritetspolicy

Sun Dental laboratories AB integritetspolicy

 
Välkommen till vår dataskyddspolicy! Här beskriver vi hur vi samlar in och hanterar dina uppgifter då vi tar datasäkerhet väldigt allvarligt och vill att dina uppgifter ska vara skyddade när du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på vår emailadress info@sundentallabs.se om du har frågor kring integritets- och dataskyddsfrågor. Denna policy riktar sig till våra kunder.

Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina uppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Vem samlar in dina personuppgifter?

Sun Dental laboratories AB, org. nr 556673–0536, Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna dataskyddspolicy.För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.

Information som samlas in

 Den information du ger oss. Detta kan vara uppgifter såsom person- och kontaktinformation, namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, finansiell information m.m.
Informationen du ger oss är generellt sätt nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss då vi använder kundregister och har krav på spårbarhet av våra produkter.
Det kan också vara information som har samlats in via webbplatser, sociala medier, per telefon, e-mail och evenemang.
Då vi hanterar patientuppgifter från dig ser vi gärna att ett biträdesavtal upprättas.

Vad använder vi uppgifterna till?

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna utföra våra tjänster.

 • Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor
 • Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
 • Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
 • Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.
 • Vi kommer inte att sälja dina uppgifter vidare. Inte heller lämna ut dom om vi inte är skyldiga att göra detta som rättslig förpliktelse eller att du har gett oss ditt samtycke. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet. Den innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. Vi använder cookies på vår webbplats för att samla in webbstatistik med Google Analytics.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Uppgifterna kan i vissa situationer överföras till, och behandlas i land utanför EU/EES av ett bolag inom Sun Dental koncernen.
Sun Dental labs kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

 Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag.

 

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få tillgång till din data.
 • Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

 

Ändring av denna datapolicy

Sun Dental laboratories AB kan komma att göra ändringar i denna datapolicy. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn.

 

Besök www.sundentallabs.se för mer information om Sun Dental laboratories AB.

Kundenkät

  Tack för att du använder oss. Genom att fylla i denna 5-minuters enkät hjälper du oss nå bästa möjliga resultat.

  Kontaktuppgifter
  Frågor

  Frågor

  Svar 1-5
  (1 är lägst)

  Kommentar

  Övriga kommentarer