Skip to main content

Sun Dental laboratories AB integritetspolicy

 

Välkommen till vår dataskyddspolicy! Här beskriver vi hur vi samlar in och hanterar dina uppgifter då vi tar datasäkerhet väldigt allvarligt och vill att dina uppgifter ska vara skyddade när du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på vår emailadress info@sundentallabs.se om du har frågor kring integritets- och dataskyddsfrågor. Denna policy riktar sig till våra kunder.

 

Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina uppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

 

Vem samlar in dina personuppgifter?

 

Sun Dental laboratories AB, org. nr 556673–0536, Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna dataskyddspolicy.

 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.

 

Information som samlas in

 

Den information du ger oss. Detta kan vara uppgifter såsom person- och kontaktinformation, namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, finansiell information m.m.

Informationen du ger oss är generellt sätt nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss då vi använder kundregister och har krav på spårbarhet av våra produkter.

 

Det kan också vara information som har samlats in via webbplatser, sociala medier, per telefon, e-mail och evenemang.

Då vi hanterar patientuppgifter från dig ser vi gärna att ett biträdesavtal upprättas.

 

Vad använder vi uppgifterna till?

 

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna utföra våra tjänster.

 

  • Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor
  • Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
  • Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
  • Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.
  • Vi kommer inte att sälja dina uppgifter vidare. Inte heller lämna ut dom om vi inte är skyldiga att göra detta som rättslig förpliktelse eller att du har gett oss ditt samtycke. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

 

 

 

Cookies

 

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet. Den innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. Vi använder cookies på vår webbplats för att samla in webbstatistik med Google Analytics.

 

Var behandlar vi dina uppgifter?

 

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Uppgifterna kan i vissa situationer överföras till, och behandlas i land utanför EU/EES av ett bolag inom Sun Dental koncernen.

Sun Dental labs kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

 

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag.

 

Dina rättigheter

 

 • Du har rätt att få tillgång till din data.
 • Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

 

Ändring av denna datapolicy

 

Sun Dental laboratories AB kan komma att göra ändringar i denna datapolicy. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn.

 

Besök www.sundentallabs.se för mer information om Sun Dental laboratories AB.