Skip to main content

Made in USA

SunCeram
Nu kan du beställa
nya generationen av translucenta helfrästa
zirkonium kronor och broar i sex skikt

Sunflex

Vår mest populära produkt. Det bästa flexibla materialet på marknaden.

Implantat

Restaurering som ger patienten
den bästa komforten och mycket god estetisk

 Läkemedelsverkets Registreringsbekräftelse

  Registrering enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR) om medicintekniska produkter och/eller
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter
Sun Dental laboratories AB intygar i och med att de registrerar sin verksamhet hos
Läkemedelsverket att de fullgör sina skyldigheter i enlighet med tillämpliga krav i gällande förordning/föreskrift.
Registreringen avser roll: Tillverkare av specialanpassade produkter
Tandtekniska arbeten inklusive implantat

Referensnummer: 1600678602321

 Registration according to Regulation (EU) 2017/745 (MDR) on medical devices and/or the
Swedish Medical Products Agency’s Regulations (LVFS 2003:11) on medical devices
Sun Dental laboratories AB declares by registering their business at the Swedish Medical Products
Agency that they fulfil their obligations in accordance with applicable requirements in existing Regulation(s).
The registration relates to actor role: Manufacturer of custom-made devices

Referensnummer: 1600678602321

Vi ger oss inte – Vi jobbar på

På Sun Dental labs. AB vill vi ta väl hand om våra medarbetare och kunder och följer aktivt utvecklingen av Corona-virusepidemin i enlighet med gällande statliga riktlinjer och rekommendationer. Våra medarbetare har fått instruktioner om hur man skyddar sig mot viruset, hur man arbetar och hur man agerar om det finns risk för att blivit utsatt för viruset. Vägledningen kommer att uppdateras vid behov.

För närvarande har vi ingen information om leveransproblem – vi övervakar situationen och meddelar dig om det förändras.

Vår Verksamhetspolicy

Sun Dental laboratories AB tillhandahåller individuellt anpassade medicinska produkter. Dessa produkter uppfyller våra kunders, patienters, ägares och anställdas krav och förväntningar med avseende på produktkvalitet, leveranser, ekonomi, yttre miljö och arbetsmiljö.

Vi följer gällande lagstiftning och säkerställer att alla uppdateringar kommer till vår kännedom omedelbart. Vi arbetarfortlöpande med att upprätthålla vårt systems effektivitet.

Vår vision är att utveckla den digitala industrin till en standardlösning och tillverka tandteknik till ett överkomligt pris tillgängligt för patienter över hela världen. Vi anser att övergången till digitalt ligger helt rätt i tiden nu.

Arbetsmiljön ska inte utsätta våra medarbetare, kunder eller leverantörer för ohälsa eller olycksfall. Den ska vara fri från kränkande särbehandling. Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom självbestämmande och yrkesmässigt ansvar eftersträvas.

Verksamheten främjar en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vi arbetar aktivt med områden som energiförbrukning, transporter av såväl produkter som tjänster och en minskande användning av kemikalier.

SunDigital Solutions

Digital tandvård är här nu, och det blir en standard  som dina patienter förväntar sig. Som ett globalt företag är vårt mål att förse våra kunder med de digitala lösningarna och högkvalitativa restaureringar som de behöver för att framgångsrikt utveckla sina arbetsmetoder för att konkurrera i det digitala landskapet. 

Vi tror att vi med detta kommer att spela en ledande roll för att hjälpa våra kunder att bli mer effektiva i sin praktik, minska antalet omgörningar, patientstolstiderna och slutligen spela en roll för att förbättra tandvården för patienter över hela världen.

Our vision is to establish digital dentistry as the standard of care and to make it affordable and accessible to patients all over the world.”
 – Derek Diasti, CEO, Sun Dental Labs